Добродошли на web портал Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање е-Шалтер

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСПОСТАВЉАЊУ web портала е-Шалтер РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

Обавештавамо вас да је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: РФПИО), омогућио електронским путем, преко web портала е-Шалтер РФПИО, подношење захтева за остваривање и коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања, захтева за издавање уверења, односно потврда, као и доказа који се уз захтев прилажу.

Путем овог портала кориснику је омогућено да преузме жељени образац захтева, да га попуни електронским путем помоћу програма Adobe Acrobat Reader и да га пошаље надлежној организационој јединици РФПИО, заједно са скенираним прилозима доказа. Такође, корисник ће бити у могућности и да се информише у којој је фази се тренутно налази поступак одлучивања по поднетом електронском захтеву.

Предуслов за коришћење web портала е–Шалтер РФПИО је да подносилац захтева на свом рачунару или мобилном телефону има приступ интернету и инсталиран програм Adobe Acrobat Reader.

Услове коришћења портала можете погледати овде.

Упутство за коришћење web портала е-Шалтер можете погледати овде.

Информацијe о електронском потписивању документа можете погледати овде.